Veere, maart 2020

Beste Gasten,

Allereerst wensen wij iedereen, voor komende periode het beste toe.

Met name voor uw gezondheid en uw persoonlijke omstandigheden.

Uiteraard willen wij u vandaag en in de toekomst graag van dienst zijn met onze rondvaarten en besloten vaartochten en feesten.

Helaas kunnen wij op dit moment, mede vanuit de weergave van de Nederlandse overheid, niet uiteenzetten hoe en op welke wijze, u van dienst kunnen zijn en ook blijven. Voor wat betreft de (on)mogelijkheden voor het verzorgen van rondvaarten en besloten feesten, kunnen wij hopelijk door de Nederlandse overheid, vóór gemarkeerde datum van 6 april 2020 concreet duidelijkheid geven.

Mocht u tussentijds vragen hebben, verzoeken wij u, ons een mail via info@rondvaartveere.nl te sturen.

Tot die tijd wensen wij u allen, veel sterkte, goede gezondheid en saamhorigheid.

Met vriendelijke groet,

Directie Rondvaarten Veere